Στατικές μελέτες

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΝΑΚ

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Ξύλινα σπίτια

Στατικές Μελέτες

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

About

ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ
στατικά για (οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικά υπόστεγα)
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

 Μπορείτε να στείλετε τα προσχέδια ή  τα σκίτσα σας ,  για να σας φτιάξουμε  τα τελικά σχέδια για την αρχιτεκτονική μελέτη  ,  που χρειάζονται για την έκδοση της άδειας οικοδομής από την Πολεοδομία  , ( π.χ. διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, τομές, όψεις, ) ακόμα και το προοπτικό . Η τιμή καθορίζεται μετά από συμφωνία .  Αποστολή και λήψη στο email:  kwstas@otenet.gr  ή με courier . Τηλέφωνο:  693.2780.548.

 
     


ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ , ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ , στατικά για (οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, μεταλλικό υπόστεγο, μεταλλικά στέγαστρα, φέρουσα τοιχοποιία, λιθοδομή, ξύλινη κατασκευή, ξύλινη στέγη, πέτρινη κατοικία, πεσσούς, σύμμικτα κτίρια )